-40%
1

Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Giảm Giá


Đặt Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Ngay Bên Dưới Để Được Giảm Giá Từ 20%-50% Giá Thành.
Mua Tài Khoản Netflix Chính Chủ Premium 4K Giá Rẻ Nhất Tại NetflixVietNam.Com - Xem Chi Tiết Tại Đây
Móc Khóa Funko Pop Dễ Thương Hàng Nhập Khẩu - Giá Chỉ Từ 19k - Rẻ Nhất Thị Trường - Xem Chi Tiết Tại Đây
Mô Hình Đồ Chơi Siêu Anh Hùng Nhập Khẩu - Bao Giá Thị Trường Kèm Nhiều Khuyến Mãi Hấp Dẫn - Xem Chi Tiết Tại Đây
Mô Hình Batman Người Dơi Cực Đẹp Và Chi Tiết - Thích Hợp Làm Quà Tặng Hoặc Trưng Bày Sưu Tập - Xem Chi Tiết Tại Đây
Trọn Bộ 5 Mô Hình Funko 5 Star DC Super Heros Giá Chỉ 775k - Giá Rẻ Nhất Thị Trường - Xem Chi Tiết Tại Đây
Mô Hình Baymax Dễ Thương Lắp Ráp Đầy Đủ Phụ Kiện - Rất Phù Hợp Làm Quà Tặng Cho Các Bé - Xem Chi Tiết Tại Đây

XEM GIÁ BÁN #1


XEM GIÁ BÁN #2


XEM GIÁ BÁN #3


Những Chương Trình Giảm Giá Bên Trên Có Thể Hết Hạn Mà Không Báo Trước - Nhưng Đừng Lo Chúng Tôi Sẽ Thường Xuyên Cập Nhật Các Chương Trình Giảm Giá Mới.
Nếu Được Bạn Hãy Chia Sẻ Bài Viết Với Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Để Giúp Cho Nhiều Người Biết Về Chương Trình Giảm Giá.
3

Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động
    The  
.attrDiv
float:left;
width: 22%;
height: 50px;
padding: 5px;
margin: 2px;

     

             Product Category: Echo Wall Cinema        
     

             Brand: Philips        

     

       
 
     

       
     

           

         
         

         
         

         
         

             

                 Royal Philips of the Netherlands is an audio-visual electronic product company with branches and research and development bases in 150 countries and regions in the world. Since the invention of the wireless tube in 1923, it has been producing radios, cassette recorders, CDs, DVDs, Blu-Rays and Soundbars.璧 Tablet audio, etc., Philips has been serving the entertainment audio and video electronic products market, and changing people’s lives.
                 In 2014, Philips launched a new concept of “surrounding Surroundound Demand on Demand” technology with its innovative concept and flagship Fidelio series products, which once again opened a new experience in audio and video entertainment. In the future, Philips will always adhere to the integration of technology and design into people-oriented product development and provide meaningful innovations for personal and family entertainment!
               
         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

         
         

             

                 Philips, innovation for you!                    
               

                 Royal Philips of the Netherlands is an audio and video electronics company with branches and research and development bases in 150 countries and regions in the world, ranking the top 40 brands. From 2011 to 2013, Philips was named “Superbrands” for three consecutive years.                    
         
         

             

                 Philips believes that everyone is looking forward to a healthy and happy life, eager to enjoy technology to bring high-quality entertainment audio and video experience to life! Since the invention of the wireless tube in 1923, Philips has been through major scientific and technological innovations once again to entertain the video and audio electronics market and change people’s lives. Its innovative products include radios, cassette recorders, CDs, DVDs, Blu-ray, Soundbar soundboards, and tablet stereos. Based on in-depth understanding of people’s needs and aspirations and strong technical strength, Philips integrates technology and design into people-oriented product development and continues to provide meaningful innovations for personal and family entertainment!                    
               

                 In 2014, Philips launched a new concept of “Surround Surround on Demand” technology with its innovative concept and the flagship Fidelio series of products, which once again opened a new experience in audio and video entertainment.
               
               

                 Gold Ear is an important core team of Philips Entertainment Audio and Video – composed of professional engineers and technicians, they have a common desire: continue to explore the performance of high-quality sound effects, so that all Philips products can make people enjoy the original sound. They took pains to conduct multiple blind hearing tests to improve the sound performance of each audio and video product and ensure that consumers can enjoy the expected sound experience. Their pursuit of music is a sign of Philips’ voice.                    
               

                 Philips Gold Ears:                    
               

                 Explore premium sound enjoyment and pursue an acoustic listening experience!                    
         
         

         
     
 

     

           

             

               
               

               
/*C-B*/

.ssd-module-wrap width: 750px; margin: 0 auto; position: relative; text-align: left; background-color: #ffffff;
.ssd-module-wrap .ssd-module,.ssd-module-wrap .ssd-module-heading width: 750px; position:relative; overflow: hidden;
.ssd-modulebackground-repeat:no-repeat; background-position:left top; background-size:100% 100%;
.ssd-module .ssd-widget-pic,.ssd-module .ssd-widget-text,.ssd-module .ssd-widget-line,.ssd-module-wrap .ssd-widget-rectangle,.ssd-module-wrap .ssd-widget-circle,.ssd-module-wrap .ssd-widget-triangle,.ssd-module-wrap .ssd-widget-table position: absolute; overflow: hidden;
.ssd-module-wrap .ssd-widget-table tablewidth: 100%;
.ssd-module-wrap .ssd-widget-table th,.ssd-module-wrap .ssd-widget-table tdposition:relative;
.ssd-module .ssd-widget-pic imgdisplay: block; width:100%; height:100%
.ssd-module .ssd-widget-text position: absolute; overflow: hidden;
.ssd-module .ssd-widget-text spandisplay:block;overflow:hidden; width:100%; height:100%; padding:0; margin: 0; word-break:break-all; word-wrap:break-word; white-space:normal;
.ssd-module .ssd-widget-link position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background: transparent;z-index:100
.ssd-module-wrap .ssd-widget-text line-height: 1.5;
.ssd-module-wrap .ssd-cell-textposition:absolute;top:0;left:0;right:0;width: 100%;height: 100%;overflow: auto;
.ssd-module-headingbackground-repeat:no-repeat; background-position:left center; background-size:100% 100%;
.ssd-module-heading .ssd-module-heading-layoutdisplay:inline-block;
.ssd-module-heading .ssd-widget-heading-chfloat: left;display: inline-block;margin-left: 15px; margin-right:6px; height: 100%;
.ssd-module-heading .ssd-widget-heading-enfloat: left;display: inline-block;margin-left: 6px; margin-right:15px; height: 100%;
.ssd-module-wrap .ssd-widget-rectanglebox-sizing: border-box;-moz-box-sizing: border-box;-webkit-box-sizing: border-box;

/*C-E*/.ssd-module-wrap .M14906831248271height:156px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#f4ab9b; background-image:url(https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t5314/2/1553466596/59769/38c69b92/59117086Ndd9bf5dc.jpg)
.ssd-module-wrap .M14943148908631height:176px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#b3b3b3; background-image:url(https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4534/182/4562383158/93407/c547497f/5911709cNad76f6e2.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906831424592height:725px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#a7d7e8; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4423/58/1191975264/154737/851c6d17/58da060fNa5db6953.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906832008433height:228px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#f9e2b1; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t5056/105/64148877/19198/efa1e12e/58da0647N62fdc354.jpg)
.ssd-module-wrap .W14906832639375letter-spacing:0px; width:561px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:normal; z-index:1; line-height:1.5; height:168px; color:#000000; font-size:15px; left:175px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:53px
.ssd-module-wrap .M14906832390074height:1272px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#ceb8d9; background-image:url(https://img30.360buyimg.com/sku/jfs/t12721/3/2131962753/179248/5e56a4aa/5a334669Nf0408031.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906834229136height:498px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#fbdcd1; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t5023/5/66202426/93999/794cea2b/58da071cN4a65ba8b.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906834426927height:802px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#fcfbdb; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4930/51/64417519/166277/b10078df/58da072dNa386f970.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906834666598height:495px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#a7d7e8; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t5473/230/1507902/77195/a6d17c90/58f6d8a6N9726cbcd.jpg)
.ssd-module-wrap .M14906834846109height:729px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#f9e2b1; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4678/238/1168652678/80049/a32c600f/58da0756N0c51cb9d.jpg)
.ssd-module-wrap .M149068350867410height:1224px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#e3ddee; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4621/353/1195596930/153837/af8ba062/58da0772N747fbb47.jpg)
.ssd-module-wrap .M149068352756111height:786px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#ceb8d9; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t3151/137/6495703488/107921/f41f1bb2/58a6cce3Nc835d509.jpg)
.ssd-module-wrap .W149068371312014letter-spacing:0px; width:735px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:bold; z-index:1; line-height:1.5; height:44px; color:#198fd8; font-size:32px; left:7px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:449px
.ssd-module-wrap .W149068383208415letter-spacing:0px; width:735px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:normal; z-index:2; line-height:1.5; height:44px; color:#198fd8; font-size:16px; left:8px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:499px
.ssd-module-wrap .M149068355885012height:789px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#fcfbdb; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4753/350/71202395/102602/45e6ac5e/58da07a1N95773a07.jpg)
.ssd-module-wrap .W149068391068217letter-spacing:0px; width:737px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:normal; z-index:1; line-height:1.5; height:126px; color:#1d95df; font-size:16px; left:6px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:47px
.ssd-module-wrap .W149068398916818letter-spacing:0px; width:737px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:normal; z-index:2; line-height:1.5; height:58px; color:#1d95df; font-size:16px; left:6px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:166px
.ssd-module-wrap .W149068403504119letter-spacing:0px; width:737px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:normal; z-index:3; line-height:1.5; height:133px; color:#1d95df; font-size:16px; left:6px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:686px
.ssd-module-wrap .W149068409019720letter-spacing:0px; width:737px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:bold; z-index:4; line-height:1.5; height:133px; color:#1d95df; font-size:32px; left:7px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:637px
.ssd-module-wrap .W149068412545421letter-spacing:0px; width:737px; font-style:normal; background-color:transparent; font-weight:bold; z-index:5; line-height:1.5; height:133px; color:#1d95df; font-size:26px; left:227px; font-family:microsoft yahei; text-decoration:none; top:644px
.ssd-module-wrap .M149068357456513height:870px; background-size:100% 100%; width:750px; background-color:#e3ddee; background-image:url(//img30.360buyimg.com/sku/jfs/t4291/334/3116795260/97394/6e8a3f5d/58da07aeNa6231022.jpg)

               

                 
               

                 

               

                 
               

                                               

                           
                         

                           
                         

                           
                         

                               

                                   荷兰皇家飞利浦公司是娱乐影音电子产品公司,在世界150个国家和地区有分公司和研发基地,自1923年无线电子管发明生产以来,再到生产收音机、卡带录音机、CD、DVD、蓝光、Soundbar回音璧平板音响等,飞利浦一直服务于娱乐影音电子产品市场,并改变着人们的生活。      
                                  2014年,飞利浦全新推出拥有创新理念的“随需环绕Surroundon Demand”技术和旗舰Fidelio系列产品等,再次开启影音娱乐新体验。未来,飞利浦始终坚持科技与设计融入到以人为本的产品研发中去,为个人及家庭娱乐提供有意义的创新!      
                                                               
                         
                         

                           
                         

                           
                         

                           
                         

                           
                         

                           
                         

                           
                         

                               

                           飞利浦,创新为你!                              
                             

                           荷兰皇家飞利浦公司是娱乐影音电子产品公司,在世界150个国家和地区有分公司和研发基地,品牌价值居前40名。从2011到2013年,飞利浦连续三年被评为”Superbrands”。                              
                         
                         

                               

                           飞利浦相信,每个人都向往健康愉悦的人生,渴望享受科技为生活带来高品质的娱乐影音体验!自1923年无线电子管发明生产以来,飞利浦一直通过一次次重大的科技创新娱乐影音电子产品市场,并改变着人们的生活。其创新产品包括收音机、卡带录音机、CD、DVD、蓝光、Soundbar回音璧平板音响等。飞利浦基于对人们需求与渴望的深入了解以及雄厚的技术实力,将科技与设计融入到以人为本的产品研发中去,坚持为个人及家庭娱乐提供有意义的创新!                              
                             

                           2014年,飞利浦全新推出拥有创新理念的“随需环绕 Surround on Demand”技术和旗舰Fidelio系列产品等,再次开启影音娱乐新体验。      
                             
                             

                           金耳朵是飞利浦娱乐影音重要的核心团队 – 由专业的工程师和技术人员组成,他们有着共同的愿望:不断探索优质音效的表现,让所有飞利浦产品都能让人们尽享美好原音。他们不厌其烦地进行多次盲听试,来改善每个音影产品的音效表现,保证消费者能享受到期待的声音体验。他们对于音乐的追求,成就着飞利浦声音的标志。                              
                             

                           飞利浦金耳朵:                              
                             

                           探索优质音效享受,追求原声聆听体验!                              
                         
                         

                           
               

               
 
               

               
         
     
     

           

 
           
                                                               
         

     

Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Giảm Giá, Tìm Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Đặt Hàng Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Online, Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Trên Điện Thoại, Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Nhanh, Mã Giảm Giá Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Đặt Hàng Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động Trực Tuyến, Đánh Giá Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Review Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Nhận Xét Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Giới Thiệu Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Mở Hộp Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Web So Sánh Sản Phẩm Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động, Có Nên Mua Loa TV Soundbar Bluetooth Không Dây PHILIPS HTL1500 Với Âm Thanh Vô Cùng Sống Động ...